Obywatele Unii Europejskiej w Fife: Jaka pomoc jest dostępna?

Co to jest ‘Settled Status’ - ‘Status osiedleńca’?

Obywatel UE żyjący w Wielkiej Brytanii musi ubiegać się o Status Osiedleńca zgodnie z rządowym systemem rejestracji po wyjśćiu UK z UE. Obywatele EU chcący pozostać w Wielkiej Brytani po wyjśćiu UK z UE muszą ubiegać się o status osiedleńca przed 30 czerwca 2021, lub 31 grudnia 2020 w przypadku wyjsćia UK bez porozumienia z UE.

Status Osiedleńca znaczy, że nie ma ograniczeń związach z Twoim pobytem w Wielkiej Brytanii, po spełnieniu wymagań możesz rownież ubiegać się o obywatelstwo.

Kto może ubiegać się o Satus Osiedleńca?

Obywatele UE oraz ich rodziny. Status obejmuje również osoby urodzone w UK, ale nie mające brytyjskiego obywatelstwa oraz osoby w związku małżeńskim z brytyjskim obywatelem. O status osiedleńca nie muszą ubiegać się obywatele Irlandii oraz osoby przebywające na czas nieokreślony i nie pozostające w kraju.

Poniższy formularz jest przeznaczony dla każdego obywatela UE, który żyje w Fife i wymaga pomocy i wsparcia przy ubieganiu się o Status Osiedleńca.

 

Fife Centre for Equalities- Formularz zgłoszeniowy

Leave this field blank

Aby uzyskać informacje o tym w jaki sposób twoje dane osobowe sa chronione, masz pytanie albo chcesz złożyć zażalenie skontaktuj się z managerem Nina Munday. Pamietaj, że masz prawo do informacji o tym, w jaki sposób twoje dane osobowe sa przetwarzane. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowch, zmiany niepoprawnych informacji lub ich uzupełnienia. Masz prawo do żądania usunięcia i ograniczenia przetwarzania informacji, uzyskania i wykorzystywania danych osobowych.

Aby uzyskać informacje o swoich danych osobowych, użyj formularza na naszej stronie: https://centreforequalities.org.uk/fce-data-request/ lub skontaktuj się bezposrednio z naszym biurem.

If you have any questions, require more information or assistance when completing the referral form, please don’t hesitate to get in touch with us.
Font Resize